093.6611.372

All posts by: Bùi Đức Hạnh

About Bùi Đức Hạnh

Share this…FacebookTwitterLinkedinPinterestVới nhiệm vụ được giao phó là phải đảm bảo được an ninh. Và kiểm soát ra vào được một cách tốt nhất cho Công ty DaeSin – KCN Điềm Thụy. Chúng tôi ZKTeco Việt Nam đã làm hết mình để có thể hỗ trợ nhanh chóng và tốt nhất. Dự án thi công lắp đặt cho […]