093.6611.372

Ủy ban tài trợ đại học của Ấn Độ đã bắt buộc các trường đại học và cao đẳng thay đổi việc sử dụng giấy bút trong công tác điểm danh để áp dụng phương pháp hiệu quả hơn. Trong hai năm vừa qua các trường cao đẳng trong khu vực đã và đang phát hành thông tin về việc thử nghiệm điểm danh bằng thẻ RFID với hệ thống sinh trắc học để sinh viên có thể đăng ký tiện lợi hơn và đề phòng trường hợp các sinh viên bỏ tiết trên lớp.

Theo một báo cáo của Indian Express, công tác điểm danh bằng miệng lâu đời có nhiều lỗi tạo nên một hệ thống điểm danh ảo, không chính xác. Hiện nay các trường cao đẳng tại Mumbai đang lựa chọn sử dụng  thẻ RFID thay thế.

Sinh viên hiện nay đã được nhận thẻ RFID tích hợp với thông tin kiểm soát ra vào tại các cửa của trường. Trong trường hợp hệ thống không có thông tin quẹt thẻ lúc đến của sinh viên, hệ thống sẽ tự động gửi một thông báo về việc vắng mặt tới phụ huynh của sinh viên này.

Một số trường vẫn lựa chọn sử dụng công nghệ sinh trắc học. Trường cao đẳng nghệ thuật, khoa học và thương mại  SIES tại khu vực Sion của Mumbai đã triển khai hệ thống RFID trong việc lựa chọn khóa học và sau 1 năm trường tiến hành thử nghiệm hệ thống sinh trắc học.

“Chúng tôi còn một số vấn đề cần phải xem xét. Những vấn đề như việc nhảy lớp, thay đổi thời khóa biểu và việc giáo viên vắng mặt”, Harsha Mehta, hiệu trưởng của SIES nói với Indian Express. Chúng tôi đang chờ đợi khả năng triển khai hệ thống sinh trắc học toàn diện tại từng lớp học trong vòng hai năm tới.

Ở các nơi khác như Trường giáo dục xã hội Andhra (AES), một  trường cao đẳng thứ cấp tại Wadala vừa mới triển khai một hệ thống kết hợp giữa sinh trắc học và thẻ RFID cho việc điểm danh. Tại đây, các sinh viên sẽ sử dụng thẻ RFID tại các cổng của trường, sau đó sẽ sử dụng sinh trắc học tại lớp để điểm danh. Tương tự như những trường khác, các thông báo sẽ được gửi tới phụ huynh nếu học sinh trốn học.

Đánh giá

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *