093.6611.372

Dự án lắp đặt khôi phục hệ thống Fujica tại học viện chính trị quốc gia. Đã hoàn thành sau khi được các đội ngũ nhân viên kỹ thuật ben ZKTeco Việt Nam thi công lắp đặt. Dự án này được đơn vị thay thế và lắp đặt sửa chữa. Thêm một số các thiết bị để giúp kiểm soát ra vào tốt hơn. Chủ yếu là các cổng xoay flap barrier.

Từ đó mà việc kiểm soát ra vào của các học viên sẽ được tốt hơn. Tránh tình trạng ra vào không kiểm soát của học viện. Dẫn đến nhiều sự cố mất mát hay gây gổ không đáng có trong học viện.

Dưới đây là một số hình ảnh lắp đặt tại học viện chính trị quốc gia

Dự án lắp đặt tại học viện chính trị quốc gia

Dự án lắp đặt tại học viện chính trị quốc gia

Dự án lắp đặt tại học viện chính trị quốc gia

Dự án lắp đặt tại học viện chính trị quốc gia

Dự án lắp đặt tại học viện chính trị quốc gia

Dự án lắp đặt tại học viện chính trị quốc gia

Dự án lắp đặt tại học viện chính trị quốc gia

Dự án lắp đặt tại học viện chính trị quốc gia

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *