093.6611.372

Nhà máy KH VATEC KCN Quế Võ 1 Bắc Ninh. Là một nhà máy có công xuất lớn và có nhiều công nhân tới làm việc mỗi ngày. Do đó mà lượng ra vào công ty là rất lớn. Đôi khi đội ngũ nhân viên bảo vệ không thể kiểm soát nổi.

Và một hệ thống kiểm soát ra vào đó là giải pháp quản lý lối đi bộ ra vào của công ty. Trong giải pháp này gồm nhiều các thiết bị giúp kiểm soát an ninh tốt. Như là : Cổng xoay 3 càng tripod, Cổng dò kim loại ZKTeco, Thiết bị chấm công vân tay, camera quan sát.

Với nhiệm vụ kiểm soát tốt nhất về an ninh ra vào trong công ty.Từ đó kiểm soát được lượng ra vào cũng như đề phòng báo động được những tình huống khẩn cấp.

Các hình ảnh sau khi đã hoàn thành lắp đặt cho dự án bởi ZKTeco Việt Nam

Dự án lắp đặt cho nhà máy KH Vatec KCN Quế Võ 1 Bắc Ninh

Dự án lắp đặt cho nhà máy KH Vatec KCN Quế Võ 1 Bắc Ninh

Dự án lắp đặt cho nhà máy KH Vatec KCN Quế Võ 1 Bắc Ninh

Dự án lắp đặt cho nhà máy KH Vatec KCN Quế Võ 1 Bắc Ninh

Dự án lắp đặt cho nhà máy KH Vatec KCN Quế Võ 1 Bắc Ninh

Dự án lắp đặt cho nhà máy KH Vatec KCN Quế Võ 1 Bắc Ninh

Dự án lắp đặt cho nhà máy KH Vatec KCN Quế Võ 1 Bắc Ninh

Dự án lắp đặt cho nhà máy KH Vatec KCN Quế Võ 1 Bắc Ninh

Dự án lắp đặt cho nhà máy KH Vatec KCN Quế Võ 1 Bắc Ninh

Dự án lắp đặt cho nhà máy KH Vatec KCN Quế Võ 1 Bắc Ninh

Dự án lắp đặt cho nhà máy KH Vatec KCN Quế Võ 1 Bắc Ninh

Dự án lắp đặt cho nhà máy KH Vatec KCN Quế Võ 1 Bắc Ninh

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *