Pro Card

Pro Card

Pro Card mã hóa là công nghệ áp dụng thuật toán mã hóa thẻ một chiều có độ an toàn cao và 13.56 MHz IC. Kết hợp thông tin của ZK cới thông tin của khách hàng OEM vào một thẻ cảm ứng và tích hợp vào thiết bị Green Label. Đảm bảo rằng thiết bị chỉ hoạt động khi sử dụng thẻ mã hóa.

Có thể phòng tránh hiệu quả việc người dùng vận hành thiết bị bằng các loại thẻ khác. Thẻ mã hóa ZK cũng cho phép mã hóa các thông tin OEM. Đại lý có thể tùy chọn cài đặt khóa bí mật cho từng dự án khác nhau, nâng cấp lên mức độ an ninh cao hơn.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Tính năng sản phẩm

Tải xuống file hướng dẫn PDF

Chưa có thông tin
Chưa có thông tin
Chưa có thông tin