093.6611.372

Kiểm soát truy cập ZKBiolock

INQUIRY

Tổng quan về Kiểm soát truy cập ZKBiolock

Hệ thống kiểm soát truy cập ZKBiolock Access Control là một phần mềm PC, có thể giao tiếp với khóa vân tay thông qua U-Disk. Bạn có thể tải lên những người dùng đã chọn từ phần mềm vào tất cả các khóa. Điều này rất tốt và thuận tiện cho việc quản lý tập trung.

Kiểm soát truy cập ZKBiolock

Kiểm soát truy cập ZKBiolock

Bạn cũng có thể cấu hình thời gian biểu truy cập khác nhau với người dùng khác nhau. Đđiều này sẽ mang lại cho bạn độ bảo mật cao và khả năng linh hoạt cao. Dù sao, nó có lợi ích rất lớn cho việc quản lý rất nhiều khóa vân tay.

Tài liệu PDF:

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *