093.6611.372

  • Thẻ từ
  • Thẻ từ
  • Thẻ từ
  • Thẻ từ
  • Thẻ từ
  • Thẻ từ
  • Thẻ từ
INQUIRY

Thông số thẻ từ cho bạn tham khảo

Loại thẻ+A1:B15Thông số
ZKLT-E• ID Location Tag installed at Checkpoints for
guard tour mornitoring system
ZKLT-M Mifare Location Tag installed at Checkpoints for
guard tour mornitoring system
ID card(thin) • 125kHz Proximity Card
• Read only
ID card(Thick) • 125KHz Proximity Card
• Read only
ID card(long range• 125kHz Proximity Card
• Read only
• Suitable for KR1000 for 60cm reading range
Mifare card(S70)• 13.56Mhz Mifare One Card
• Standard MF1 S70(4 Kbyte) EEPROM
Mifare card(S50) 13.56Mhz Mifare One Card
• Standard MF1 S50(1 Kbyte) EEPROM
HID Card(thin)• 125KHz HID proximity card
HID Card(thick)• 125KHz HID proximity card
TAG-03(ID)• 125KHz Proximity TAG
TAG-03(Mifare S50)• 13.56MHz Proximity TAG
TAG-03(Mifare S70) 13.56MHz Proximity TAG
TAG-04 Watchband 125KHz Proximity TAG
• Color: Blue
• Diameter: Φ65mm
NFCTag• Frequency: 13.56MHZ
• Dimension: Tag Φ 25, antenna Φ 19
• storage capacity: 168bye

Bạn có thể liên hệ với ZKTeco Việt Nam để đặt mua các thẻ từ này.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *