Tìm kiếm
Logo ZKTeco Việt Nam
Barrier tự động
Barrier tự động
Camera nhận biển số xe
Camera nhận biển số xe
Thiết bị cảm biến xe
Thiết bị cảm biến xe

Kiểm soát phương tiện

Tham khảo giải pháp quản lý và kiểm soát phương tiện bằng hệ thống thẻ từ và camera chuyên dụng của ZKTeco Việt Nam. Tư vấn lắp đặt liên hệ Hotline 093.6611.372.