Logo ZKTeco Việt Nam
Máy chấm công vân tay
Máy chấm công vân tay
Máy chấm công khuôn mặt
Máy chấm công khuôn mặt
Máy chấm công thẻ RFID
Máy chấm công thẻ RFID

Thiết bị chấm công

Thiết bị chấm công sử dụng vân tay, thẻ RFID hoặc khuôn mặt để điểm danh, kết hợp với phần mềm giúp doanh nghiệp đánh giá mức độ chuyên cần của nhân viên