Tìm kiếm
Logo ZKTeco Việt Nam
Kiểm soát cửa khuôn mặt
Kiểm soát cửa khuôn mặt
Kiểm soát cửa vân tay
Kiểm soát cửa vân tay
Kiểm soát cửa thẻ RFID
Kiểm soát cửa thẻ RFID

Kiểm soát cửa vân tay

Máy kiểm soát cửa vân tay của ZK Teco Việt Nam không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý thời gian làm việc mà còn tăng cường an ninh và bảo mật nơi làm việc.