Logo ZKTeco Việt Nam
Cổng dò kim loại
Cổng dò kim loại
Máy dò kim loại cầm tay
Máy dò kim loại cầm tay
Máy soi hành lý X-Ray
Máy soi hành lý X-Ray

Cổng dò kim loại

Cổng dò kim loại phù hợp cho nhiều địa điểm cần quản lý an ninh chặt chẽ bằng cách quét người bằng sóng từ. Tham khảo mẫu cổng dò mới tại ZKTeco Việt Nam.