Logo ZKTeco Việt Nam
Cổng dò kim loại
Cổng dò kim loại
Máy dò kim loại cầm tay
Máy dò kim loại cầm tay
Máy soi hành lý X-Ray
Máy soi hành lý X-Ray

Máy soi hành lý X-Ray

ZKTeco Việt Nam phân phối và lắp đặt máy soi hành lý X-Ray trong các lĩnh vực kiểm tra an ninh như cửa khẩu, sân bay, đại sứ quán, và tòa nhà quan trọng.