Logo ZKTeco Việt Nam
Cổng dò kim loại
Cổng dò kim loại
Máy dò kim loại cầm tay
Máy dò kim loại cầm tay
Máy soi hành lý X-Ray
Máy soi hành lý X-Ray

Máy dò kim loại cầm tay

ZKTeco Việt Nam là đơn vị chuyên cung cấp các loại máy dò kim loại cầm tay, với khả năng phát hiện và tìm kiếm kim loại chính xác cao.