Tìm kiếm
Logo ZKTeco Việt Nam
Bộ điều khiển trung tâm
Bộ điều khiển trung tâm
Kiểm soát thang máy
Kiểm soát thang máy

Bộ điều khiển

Bộ điều khiển tại ZKTeco Việt Nam có có khả năng nhận diện sinh trắc (xác minh vân tay, khuôn mặt…) giúp kiểm soát và đảm bảo an ninh chặt chẽ.