ZKTeco Giành Giải thưởng Bảo mật Chính phủ của Govies năm 2020

ZKTeco Giành Giải thưởng Bảo mật Chính phủ của Govies năm 2020

ZKTeco, nhà lãnh đạo toàn cầu nổi tiếng về công nghệ xác minh sinh trắc học, đã công bố hôm nay rằng thiết bị đầu cuối nhận dạng khuôn mặt sinh trắc học SF1008-WP (ProFaceX) của họ đã được công nhận là Người chiến thắng trong Giải thưởng Bảo mật của Chính phủ Govies vì […]

ZKTeco Bắc Phi trình diễn tuyệt vời tại ICT ở Cairo

ZKTeco Bắc Phi trình diễn tuyệt vời tại ICT ở Cairo

Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 12 năm 2019, Triển lãm Quốc tế Công nghệ Thông tin và Truyền thông Cairo (CAIRO ICT) lần thứ 23 đã được tổ chức hoành tráng tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc tế Cairo, Ai Cập. ZKTeco Bắc Phi đã có một buổi trưng bày […]

John Che, Chủ tịch ZKTeco thăm Viện Nghiên cứu Ấn Độ

John Che, Chủ tịch ZKTeco thăm Viện Nghiên cứu Ấn Độ

Vào ngày 27 tháng 11 ngày , năm 2019, John Chẽ, Chủ tịch ZKTeco, thăm ZKTeco toàn cầu R & D Center tại Bangalore, Ấn Độ. Tại Bangalore, sau khi nghe giới thiệu sơ lược về thị trường an ninh Ấn Độ, John đã hướng dẫn tại chỗ về tình hình thị trường và đưa […]